fbpx

 

2020/21-es tanévünket személyes oktatással indítottuk el. Diákjaink és kollégáink egészsége a legfontosabb számunkra, így a hivatalos előírásokat és a koronavírus helyzetet folyamatosan monitorozzuk, emellett kiemelten figyelünk a higiéniára és a megelőzésre.
Teljes eljárásrendünket és intézkedéseinket ide kattintva olvashatod el.

2020.11.05. Átállás online oktatásra
A jelenlegi járványügyi helyzetet figyelembe véve alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy az idei tanév második és harmadik negyedévében (2020.11.16 – 2021.04.10.) foglalkozásainkat online formában tartjuk meg. 

Felkészültek vagyunk az új kihívásokra, és bár bízunk benne, hogy minél előbb visszatérhetünk a normál kerékvágásba, lehetőségként tekintünk erre a helyzetre, hogy az online platformok és a technika nagyobb kihasználásával tovább bővítsük a programunk nyújtotta lehetőségeket.

A programunkhoz csatlakozni vágyóknak ugyanígy rendelkezésére állunk. Nyílt napjainkat és a személyes interjúkat az online térbe ültetjük át, de ettől eltekintve a felvételik a megszokott rendben zajlanak.

Felvételivel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:

+36 70 622 0363, admission@167.99.46.123

 

PROGRAMUNKRÓL

Az Engame Akadémia egy “rendes” középiskola?

Nem. A hagyományos oktatást kiegészítő intézmény vagyunk, ahová saját iskolájuk mellett, délutánonként és szombatonként járnak a diákok. Ez a függetlenség teszi lehetővé, hogy olyan területeken nyújtsunk segítséget, melyekkel a közoktatásban nincs idő, lehetőség foglalkozni, ám meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok kiegyensúlyozott fejlődésében és későbbi sikereinek megalapozásában.

Milyen évfolyamok vannak?

Oktatási programunk 5 évfolyamába a közoktatás 8-12. osztálya alatt járnak a diákok. A Prep Year nyolcadikos, a Freshman kilencedikes, a Sophomore tizedikes, a Junior tizenegyedikes, a Senior tizenkettedikes diákoknak szól.

Mi történik az egyes évfolyamokon?

A nyolcadikosoknak szóló Prep Year elindítja a diákokban a saját magukkal és szűkebb-tágabb környezetükkel kapcsolatos felelős gondolkodást. Elkezdenek kitekinteni a hagyományos oktatás keretei közül, szélesedik a látókörük. Korosztályuknak megfelelő szinten megismerkednek a legfontosabb akadémiai, szakmai és szociális készségekkel és azzal, hogyan kapcsolódnak az iskolában tanult tantárgyak tudományterületekhez, szakmákhoz, egymáshoz. Az angoltudásuk a megszokott nyelvtanozás helyett folyamatos kommunikáció és interaktív feladatok révén fejlődik, a praktikus oldaláról ismerik és szeretik meg a nyelvet.

A kilencedikeseknek szóló Freshman évfolyamban megkezdődik a diákok érdeklődési köreinek feltérképezése. Megismerkednek a lehetséges továbbtanulási pályákkal, tudatosan reflektálnak a saját iskolai és azon kívüli teljesítményükre, egyéni tutorukkal közösen rövid- és hosszútávú célokat tűznek ki maguk elé. Hatékony tanulási stratégiákat, értő olvasást, írást, véleménykifejezést és mások véleményére való reflektálást, kritikus gondolkodást, csapatmunkát tanulnak, elkezdik gyakorolni a prezentálást, vitázást, érvelést, miközben folyamatosan fejlődik angoltudásuk. Azok, akik felzárkóztatást igényelnek a nyelvtanulásban, külön nyelvi órákon is részt vehetnek.

A tizedikeseknek szóló Sophomore évfolyam középpontjában a pályaorientáció áll. A diákok hétköznapi témákon keresztül vizsgálják meg a különböző tudományterületeket és azok kapcsolódási pontjait, ami elősegíti, hogy ne csak az iskolai tantárgyak mentén gondolkozzanak a pályaválasztásukról, hanem interdiszciplináris módon, valódi szakmák és szakterületek megismerésével válasszák ki a nekik tetsző irányt, fakultációt. Ebbe ágyazódik a kritikus gondolkodás, a problémamegoldási készség, a vitakultúra, a hatékony kommunikáció, az érvelés, prezentálás, kreativitás képességének fejlesztése és az angol nyelvi fejlesztés.

A tizenegyedikeseknek szóló Junior évfolyamon építünk azokra az ismeretekre és készségekre, melyeket a korábbi évfolyamokban szereztek meg a diákok. Interaktív szemináriumok segítségével elmélyülnek az őket érdeklő szakterületekben, önálló projektek révén tapasztalatot szereznek bennük, valamint folyamatosan gyakorolják az egyetemi életben és később a munka világában elengedhetetlen készségeket. Mivel minden foglalkozás angolul zajlik, szakmai szókincsük alapjai is kialakulnak.

A tizenkettedikeseknek szóló Senior évfolyamban több lehetséges útirány áll a diákok előtt: külön foglalkozunk azokkal, akik itthon szeretnének továbbtanulni, és külön azokkal, akik külföldi intézményekbe jelentkeznek. A diákok egyéni mentorukkal közösen azon dolgoznak, hogy megtalálják érdeklődésük, adottságaik szerint a számukra legmegfelelőbb felsőoktatási képzést, és versenyképes felvételi anyagot adjanak le ezekbe az intézményekbe. Gyakorolják az akadémiai esszéírást, a szakmai nyelvet és egyéb olyan készségeket, melyeket elvárnak majd tőlük az egyetemen és a munkahelyen.

Miért van minden program angolul?

A mai globalizált világban való helytálláshoz elengedhetetlen az angol nyelvtudás, függetlenül attól, hogy továbbtanul-e valaki, és ha igen, akkor itthon vagy külföldön. Annak ellenére, hogy a magyar diákok többsége kifejezetten fejlett passzív nyelvtudással rendelkezik, a hagyományos iskolai nyelvórák sok esetben nem elegendőek ahhoz, hogy megszerezzék a magabiztos nyelvhasználathoz szükséges rutint. Mivel foglalkozásainkat angol nyelven tartjuk, a diákok itt valós élethelyzetekben, kommunikációs eszközként használják és fejlesztik nyelvtudásukat, így később nem jelent majd problémát számukra, ha nemzetközi környezetben kell helyt állniuk.

Hogyan fejleszti a nyelvtudást a program?

Nem nyelviskola vagyunk, tehát nem nyelvtanozunk a diákokkal, hanem a kommunikáció eszközeként használjuk a nyelvet. Interaktív foglalkozásaink során angolul beszélünk, angol nyelvű forrásanyagokon keresztül gyakoroljuk az értő olvasást, az esszéírás rejtelmeit is angolul sajátítják el. Egy olyan inspiráló és biztonságos közeget alakítottunk ki, ahol a hibákra fejlődési lehetőségként tekintünk: nálunk nem kell félniük attól, hogy esetleg rosszul mondanak valamit, az a lényeg, hogy megtanulják kifejezni magukat. A folyamatos aktív nyelvhasználattal nemcsak sokkal gyorsabb a fejlődés, hanem a tanulás folyamata is élvezetesebb.

Milyen készségeket fejleszt a program?

Az úgynevezett 21. századi készségekre helyezzük a hangsúlyt. Többek között hatékony kommunikációt, vitakultúrát, csapatmunkát, kritikai gondolkodást, esszéírást, prezentációs készségeket fejlesztünk, a diákok saját projekteket készítenek, megismerkednek egy vállalkozás létrehozásának alapjaival. Az már csak hab a tortán, hogy mindez angol nyelven történik. Az a célunk, hogy ne csak a külföldi továbbtanulással, hanem az egyetem utáni élet kihívásaival is magabiztosan nézhessenek szembe.

Hogyan segíti a program az orientációt?

Abban hiszünk, hogy minél több impulzust kell kapniuk a diákoknak, így egyrészt a saját tapasztalataik alapján, másrészt mentori segítséggel kibontakozik, hogy miben is jók, mi érdekli őket igazán. Nagy hangsúlyt fektetünk az interdiszciplinaritásra, a tizedikesekkel például nem tantárgyak, hanem olyan hétköznapi témák, mint az étkezés, a pénz vagy a zene mentén vizsgáljuk meg a különböző tudományterületeket és azok kapcsolódási pontjait. Emellett rendszeresen szervezünk szakmai látogatásokat hazai cégekhez és szervezetekhez, és a legkülönfélébb háttérrel rendelkező szakembereket hívunk előadni, így diákjaink megismerhetik, hogyan működik egy-egy szakma a gyakorlatban. Ha egy diákot elkezd érdekelni egy terület, lehetőséget biztosítunk neki, hogy elmélyüljön benne és elsajátítsa azokat az akadémiai, személyes és szociális készségeket, amelyekre szüksége lesz, hogy sikeres lehessen benne.

Kik a tanárok?

Munkatársaink szakmai háttere rendkívül sokszínű. Vannak köztük, akik a nálunk végzett munka mellett vezető középiskolában vagy egyetemen tanítanak, vannak, akik a tanácsadó szektorban dolgoznak, míg vannak, akik ugyan nem rendelkeznek oktatói végzettséggel, de különleges érzékkel képesek motiválni diákjainkat, és sokszínű tapasztalataik révén a közgazdaságtantól a művészettörténetig szinte minden szakterületre rálátást biztosítanak. Diplomájukat, oktatói tapasztalatukat a világ vezető egyetemein szerezték, ami garancia a jó értelemben vett nyugati szemléletmód átadására a diákjaink felé.

Hol történik az oktatás?

Az Engame Akadémia irodájában, a 1122 Budapest, Maros utca 12-ben, a 3. emeleten. Bizonyos programok, például a szakmai szervezetlátogatások vagy az egész napos workshopok esetenként külső helyszíneken kerülnek megrendezésre, erről mindig időben tájékoztatjuk a diákokat.

COVID-19: Eljárásrend és felkészülés

Miért érdemes előbb csatlakozni?

Annak ellenére, hogy bármelyik évfolyamba lehet csatlakozni a programba, javasoljuk a minél korábbi kezdést. A készségfejlesztés, pályaorientáció és nyelvi készségek megalapozása az alacsonyabb évfolyamokban kezdődik, a későbbiekben pedig építünk az itt elsajátított ismeretekre. Bár minden évfolyam tartalmaz ezekkel a területekkel foglalkozó programelemeket, a legnagyobb fejlődést azok tudják elérni, akik végigjárják a programot.

A PROGRAM FELÉPÍTÉSE

Hogyan épül fel a tanév?

Oktatási programunk alapvetően az iskolai tanév felépítését követi. A Prep Yeartől a Junior évfolyamig az első félév szeptember elejétől január végéig, a második félév január végétől június közepéig tart. A Senior évfolyamon már korábban, június közepétől megkezdődnek az előkészítő foglalkozások, és egészen a következő év augusztus végéig támogatjuk a diákokat.

Milyen elfoglaltsággal jár a program?

Tudjuk, hogy ma diáknak lenni nagyon leterhelő, ezért kiemelten ügyelünk arra, hogy a nálunk töltött időt ne plusz feladatként vagy stresszként éljék meg a diákok, hanem motiváló és energizáló legyen számukra.

Az egyes évfolyamok órarendjét úgy állítjuk össze, hogy mindenki saját időbeosztásának megfelelően vehessen részt programjainkon. A foglalkozások csoporttól függően hétköznap délutánonként, valamint szombaton vannak. 

Fő foglalkozások: A Prep Year során negyedévente 8 alkalommal 90 perces foglalkozást, míg Freshman Year esetén negyedévente 8, Sophomore Year esetén negyedévente 7 és Junior Year esetén negyedévente 6 alkalommal, alkalmanként 120 perces foglalkozást tartunk. A Senior év jóval rugalmasabb, a foglalkozásokat több alkalommal hirdetjük meg, mentorukkal pedig egyénileg egyeztetnek időpontot a diákok.

Az opcionális programelemeken a diákok idejüknek és érdeklődésüknek megfelelően vehetnek részt.

Mikor vannak a foglalkozások?

Minden programunk hétköznap délutánonként (16:00-19:00 óra között) vagy szombatonként (10:00-17:00 óra között) zajlik.

A Prep Year, Freshman és Sophomore évfolyamokban létszámtól függően több csoportot indítunk változó időbeosztással, hogy lehetőség szerint mindenki részt tudjon venni a programokon. A Junior évfolyamban mindig több szemináriumot hirdetünk, hogy érdeklődésük és időbeosztásuk szerint választhassanak közülük a diákok. A Senior évfolyam ennél is rugalmasabb, itt minden foglalkozást több alkalommal hirdetünk meg, a diákok pedig mindig egyéni igényük, ráérésük szerint találkoznak mentorukkal.

A fő foglalkozáson kívül milyen más programok vannak?

Prep Year:

 • Fresher’s Fairen, Project Expón való részvétel
 • egyéni konzultációs lehetőség
 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások) tanári ajánlás alapján
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások) tanári ajánlás alapján
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal) tanári ajánlás alapján
 • nyári tábor
 • sítábor

Freshman:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • az egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • angol nyelvi felzárkóztatás
 • Fresher’s Fair (kreatív házi feladatok alapján a diákok által készített videók, prezentációk)
 • nyári tábor
 • sítábor

Sophomore:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • az egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • angol nyelvi felzárkóztatás
 • lehetőség Junior szemináriumokon való részvételre
 • nyári tábor
 • sítábor

Junior:

 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • egész tanéven átívelő projektmunka
 • Project Expo
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • tájékoztatók a hazai és külföldi felsőoktatási rendszerekről
 • nyári tábor
 • sítábor

Senior:

 • még rugalmasabb időbeosztás, több alkalommal meghirdetett foglalkozások
 • kerekasztalbeszélgetések (külföldi) felsőoktatásban tanuló öregdiákokkal
 • külföldi kiutazással és a kinti élettel kapcsolatos tájékoztatók
 • szakmai workshopok
 • Field Trip-ek (szakmai cég- és szervezetlátogatások)
 • Meet the Expert (orientációs célú vendégelőadások)
 • egyéni mentorálás szakmai és a felvételivel kapcsolatos kérdésekben
 • Society-k (érdeklődési területeken alapuló diákklubok)
 • Full Day Event (egész napos kreatív workshopok évente négy alkalommal)
 • lehetőség Junior szemináriumokon való részvételre
 • nyári tábor
 • sítábor

Hányan vannak egy csoportban?

A személyes odafigyelésben és az egyéni fejlődésben hiszünk, ezért a csoportok összeállításakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mindenki érvényesülni tudjon a foglalkozásokon, ugyanakkor viszont ne sérüljön a csoportdinamika a túl kevés résztvevő miatt.

A csoportos órákon a maximum létszám a Prep és Freshman (8-9.) évfolyamokon 16 fő, a Sophomore (10.) évben 18 fő, a Junior (11.) szemináriumokon pedig 12 fő. Emellett minden diákunknak van egy saját mentora, aki egyénileg foglalkozik a fejlődésével.

CSATLAKOZÁS A PROGRAMHOZ

Mikor indul a program, mikor lehet csatlakozni?

A program szeptembertől június közepéig tart, követi az iskolai tanév felépítését,* az iskolai szüneteket is figyelembe véve. Csatlakozni szeptembertől lehet, valamint 8-11. évfolyamainkhoz korlátozott számban a februárban induló második félévtől. A vonatkozó felvételi határidőkről a honlapunkon lehet tájékozódni.

*A Senior évben már nyáron, júniusban és augusztusban is tartunk előkészítő foglalkozásokat.

Milyen nyelvtudásra van szükség a programban való részvételhez?

Mivel a nyelvtudás fejlesztése a program egyik alapvető célja, ezt nehéz pontosan meghatározni. Fontos számunkra, hogy a diák képes legyen megérteni az instrukciókat és együttműködni társaival, de ezen túl egyedi elbírálás alá esik a szükséges nyelvtudás, nyelvvizsgát senkitől nem kérünk.

Ha valaki nem tud elég jól angolul, akkor is részt vehet a programban?

Ha valaki bizonytalan, mindenképp azt javasoljuk, hogy jöjjön el a felvételire és próbálja ki magát, mert így személyre szabott visszajelzést tudunk neki adni arról, hol tart jelenleg, miben kell még fejlődnie. Ha a nyelvi készségei fejlesztésre szorulnak, az ajánlások teljesítése után ismét lehetősége van felvételizni. Azok számára pedig, akik bekerültek a programba, de úgy érzik, alapvető fejlesztésre szorul a nyelvi készségük, plusz foglalkozásokat is biztosítunk.

Ha valaki már tudja, hogy mi akar lenni, akkor elég később csatlakoznia?

Ilyen esetben is javasoljuk a minél korábbi kezdést, mivel a készségek gyakorlása és a nyelvi fejlesztés az alacsonyabb évfolyamokban kezdődik, a későbbiekben pedig építünk az itt elsajátított ismeretekre. Tapasztalatunk szerint azok, akik hamarabb kezdik a programot, sokkal nagyobb fejlődést tudnak elérni és könnyebben veszik az új kihívásokat, mint később csatlakozó társaik. Ezen kívül rengeteg olyan élménnyel és kapcsolattal gazdagodnak diákjaink az évek során, amelyek alapvetően befolyásolhatják pályaválasztásukat, valamint elmélyítik ismereteiket és gyakorlati tapasztalatot adnak számukra a választott szakterülettel kapcsolatban.

Akkor is érdemes jelentkezni, ha valaki nem akar külföldre menni?

Igen. A program során elsősorban a pályaválasztás elősegítésére, a készségfejlesztésre és az angol nyelvtudás magabiztos szintre emelésével foglalkozunk. Ezek a külföldi felsőoktatásba való bekerüléshez és részvételhez elengedhetetlenek, azok számára pedig, akik itthon tanulnak tovább, óriási versenyelőnyt jelentenek és megalapozzák, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki magukból.

Akkor is megéri csatlakozni, ha valaki alternatív iskolába jár? Ehhez képest milyen pluszt tud nyújtani a program?

Szerencsére több középiskolában alkalmaznak a miénkhez hasonló módszertanokat, emellett mégis sok diákunk érkezik ezekből az intézményekből. A program fókuszában a pályaorientáció áll, amelyre a közoktatás keretein belül jó esetben évente egy hét, nagy általánosságban egyetlen nap jut, amely közel sem elegendő ahhoz, hogy egy fiatal az érettségi előtt állva tudatos döntést hozhasson a jövőjéről. Függetlenségünk nagy előnye, hogy nem köt minket az érettségire való felkészítés követelménye, ezért szabadon, teljes mértékben a diákok igényei alapján állíthatjuk össze tantervünket, ami hozzájárul ahhoz, hogy a legkritikusabb területeken személyre szabott segítséget nyújthassunk nekik.

Ha valaki vidéken lakik, akkor is részt vehet a programban? Ha csak szombatonként tudna jönni, akkor is megéri csatlakozni?

Igen, több diákunk jár hozzánk vidékről, az ország különböző pontjairól, például Sopronból vagy a Balaton mellől. Az ő elkötelezettségük bizonyítja, hogy önmagában a szombati foglalkozásokon való részvétel is megéri a fáradságot. A programot úgy építettük fel, hogy azok, akik csak szombatonként tudnak részt venni a foglalkozásokon, ugyanúgy megkapják azt a segítséget, amiért beiratkoztak. Minden diákunknak van egy egyéni mentora, aki nemcsak személyesen, hanem e-mailben, telefonon, Skype-on keresztül is a diák rendelkezésére áll, vidéki diákok esetében hangsúlyosabb, de ugyanannyira hatékony ez a fajta kapcsolattartás.

Milyen iskolákból érkeznek a diákok?

Diákjaink változatos háttérrel rendelkeznek, egyaránt jönnek hozzánk Budapest belső és külső kerületeiből, a környező településekről és az ország másik feléből is. A 2019/20-as tanévben több mint 91 középiskola diákjai képviseltetik magukat nálunk.

Lehet-e más évfolyamba jönni, mint amelyikbe korosztálya szerint tartozik a diák?

Alapvetően nem. A programunkat úgy alakítottuk ki, hogy minden évfolyam az adott korosztály igényeit szolgálja leginkább. Ugyanakkor elég rugalmasak vagyunk ahhoz, hogy ha egy diáknak egy adott területen nagyobb odafigyelésre van szüksége, vagy épp többre vágyik, mint az évfolyama számára szervezett foglalkozások, akkor lehetősége legyen részt venni a neki megfelelő programelemeken.

Ha valaki nyelvi előkészítő osztályba jár, a Prep Yearre vagy a Freshman évre jöjjön inkább?

Attól függ, hol tart jelenleg a diák. Mivel az egyéni figyelemben és fejlődésben hiszünk, ilyen esetben a felvételi anyaga és a szóbeli interjúja alapján fogunk javaslatot tenni arra, hogy melyik évfolyam segítené a leghatékonyabban a fejlődését.

Aki nyolcadikosként jön hozzánk a Prep Yearre, és a következő évtől nyelvi előkészítő osztályba megy középiskolában, az kétszer vehet részt a Junior évfolyamon, hogy akkor tudjon jönni a Senior évre, amikor a középiskolában is végzős lesz.

TANDÍJ ÉS ÖSZTÖNDÍJAK

Mennyibe kerül a program?

Tandíjunk a 2020/2021-es tanévben minden évfolyamon 65 000 Ft/hó, kivétel ez alól a Prep Year, ahol az éves tandíj 32 000 Ft/hó. Célkitűzésünk, hogy minden diák ugyanakkora eséllyel vehessen részt programunkon anyagi helyzettől függetlenül, ezért a tandíj kifizetése alapesetben havi részletben történik, valamint minden jelentkezőnek lehetősége van 10-100%-os tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra pályázni. Az idei tanévben minden harmadik diákunk ösztöndíjjal tanul nálunk.

Ki pályázhat ösztöndíjra és mennyi esély van ösztöndíjat kapni?

Minden jelentkező igényelhet tanulmányi és szociális ösztöndíjat is. Jelenleg minden harmadik diákunk 10-100%-os ösztöndíjjal vesz részt a programunkban, és folyamatosan arra törekszünk, hogy az elérhető anyagi támogatások körét még szélesebbé tegyük. Így mindenkit arra biztatunk, hogy anyagi helyzetétől függetlenül jöjjön el felvételizni, pályázzon az ösztöndíjakra. A beiratkozásról való döntést csak az ösztöndíjeredmények kiküldése után kell meghozni, tehát nem jár kockázattal a jelentkezés.

FELVÉTELI FOLYAMATUNK

Miért kell felvételizni és mit vizsgálunk a felvételin?

Fontosnak tartjuk, hogy olyan diákokkal foglalkozzunk, akik nem a szüleik akaratából vannak nálunk, hanem saját maguk szeretnék kézbe venni a jövőjüket. Az nem gond, ha egyelőre úgy érzik, nem találják a helyüket a világban – azért vagyunk mi, hogy ezen segítsünk. Ami viszont lényeges, hogy ők maguk akarjanak fejlődni, hiszen ez egy közösség, ahol akkor érzik jól magukat a diákok, ha tudják egymást kölcsönösen inspirálni. Az is számít, hogy a jelentkező legalább társalgási szinten beszélje az angolt, hiszen teljes egészében így kommunikálunk.

Meddig lehet jelentkezni?

Felvételi időszakunk folyamatosan, úgynevezett rolling admission rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy több jelentkezési határidőnk is van a tanév során, egészen addig, amíg a rendelkezésre álló helyeket fel nem töltjük.
A programhoz 8-11. osztályosok szeptembertől vagy februártól, 12. osztályosok pedig júniustól csatlakozhatnak. Férőhelyektől függően a 8-11. osztályosok negyedévente is kezdhetnek nálunk, korlátozott számban. A pontos határidőket megtalálod a Jelentkezés menüpont alatt.

Milyen lépései vannak a felvételinek?

Online regisztráció, írásbeli jelentkezési lap beküldése, jelentkezési díj befizetése, szóbeli interjú, felvételi értesítés, opcionálisan ösztöndíj-jelentkezés, regisztráció, szerződés aláírása.

KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁS

Hová lehet menni külföldön az Engame Akadémia segítségével?

Független intézmény vagyunk, nem közvetítünk konkrét egyetemekhez, hanem az a célunk, hogy a saját elképzeléseiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő felsőoktatási intézményt találják meg diákjaink. Elsősorban angol és német nyelvű képzésekre való felkészülésben nyújtunk segítséget, a diákjaink többsége az Egyesült Királyságba és Hollandiába megy tovább, ezeken kívül keresett még Németország, Ausztria, a skandináv országok, az Egyesült Államok, Kanada, Írország és Ausztrália is.

Hogyan készít fel a program a külföldi továbbtanulásra?

A külföldre felvételizőknek meg kell győzniük az egyetemet, hogy megalapozott a döntésük az adott szakra való jelentkezésben. Motivációs levelet kell írni, ajánlólevelet kell kérni, akár interjúzni is kell, bizonyos esetekben pedig plusz felvételi vizsgák is lehetnek. Ezekhez viszont nem elég, ha ötösök vagyunk mindenből. Az elkötelezettséget és felkészültséget bizonyítani kell, amihez elengedhetetlenek az iskolán kívüli tevékenységek, mint például a versenyeredmények, az önkéntességi és/vagy munkatapasztalat, diákszervezeti tagság vagy éppen valamilyen saját projekt, blog, kutatás. Oktatási programunk minden évfolyama úgy épül fel, hogy a diákok megszerezhessék a külföldön elvárt tudatosságot, tapasztalatokat.

Emellett a Senior év elején minden diák kap egy egyéni mentort, aki végigkíséri őt a külföldi jelentkezési folyamaton az egyetem- és szakválasztástól a felvételi anyagok elkészítésén keresztül egészen a leadásig és a felvételi ajánlatok kezeléséig.

A nyári időszakban (egy-egy intenzív hét júniusban és augusztusban) és a tanév során tartott csoportos foglalkozásokon elsősorban a külföldi felsőoktatási rendszerek ismertetésével, az egyetemi évek során hasznos készségek fejlesztésével és az egyetemi jelentkezés és adminisztráció általános kérdéseivel foglalkozunk.

Mindenkinek érdemes külföldi egyetemen végezni?

Önmagában a külföld még nem feltétlenül jobb. Már egy külföldön eltöltött félévnek is vannak olyan pozitív hozadékai, hogy a diák önállóbb lesz, megismerkedik más kultúrákkal, fejleszti a nyelvtudását, ez azonban még nem jelenti azt, hogy mindenkinek érdemes lenne a teljes képzését külföldön végeznie. Bizonyos területeken – ilyen például az orvosi képzés – nem gyakori, hogy külföldre mennének a diákok, az itthoni egyetemek is nagyon magas színvonalat képviselnek. Mérlegelni kell ezen túl azt is, hogy a megszerzett végzettséget hol lehet majd hasznosítani, ehhez pedig jó tudni, mik a diák tervei a végzést követően. A legtöbb esetben azonban ha erős vagy korszerű képzést szeretne valaki, az országhatárokon kívül kell körbenézni.

Mi lesz a külföldön végzett diákokkal a diplomázás után?

A külföldön alapképzést végzett magyar diákok előtt rengeteg lehetőség áll nyitva. Nagy arányban folytatják mesterszakon tanulmányaikat, így specializálva az alapképzés során megszerzett tudást. A munkaadók pedig a legtöbb esetben tárt karokkal várják őket itthon és külföldön egyaránt.

Azt, hogy a külföldön végzett magyar diákok milyen arányban térnek haza tanulmányaik befejezésével, nehéz pontosan megbecsülni. A diákok egy része egyből az egyetem után hazatér és Magyarországon keres munkát. Az ő szaktudásukat, nyelvi készségeiket és nemzetközi tapasztalatukat nagyra értékelik a hazai munkaadók. Vannak, akik tanulmányaik befejeztével pár évig külföldön dolgoznak, majd ennek a szakmai tapasztalatnak a birtokában térnek haza. Természetesen akadnak olyan diákok is, akiknek annyira megtetszik a külföldi élet és annyira beilleszkednek az ottani kultúrába, hogy kint telepednek le.

Folyamatosan támogatjuk külföldön tanuló és végzett alumni diákjainkat abban, hogy az egyetem elvégzése után itthon is megtalálják a nekik legmegfelelőbb lehetőségeket. Rendszeresen segítünk nyári szakmai gyakorlatok és egyéb lehetőségek keresésében, kapcsolatépítésben és információátadásban volt diákjainknak, akik bármikor fordulhatnak egykori mentorukhoz vagy az Akadémia vezetőségéhez.

Melyik egyetemekre és milyen arányban veszik fel az Engame diákjait?

Érettségiző évfolyamos diákjaink elsősorban a világranglista top 150 egyetemeire adják le jelentkezésüket. Szakterület szempontjából rendkívül színes a felhozatal, a társadalomtudományoktól, a mérnöki és természettudományi területeken keresztül egészen a pszichológiáig.

Egy felvételiző diákunk átlagosan 4-5 egyetemi szakra adja le a jelentkezését (a szak és egyetemválasztás során rengeteg információs és segítséget kapnak a csoportos foglalkozások és a mentori találkozók során), melyek közül minden eddigi diákunk felvételt nyert legalább egy általa választott szakra. Átlagosan 3-4 felvételi ajánlatot kapnak a diákjaink, melyek közül a legtöbb esetben a tavaszi időszakban választják ki a legmegfelelőbb képzést.

További kérdésed van? Látogass el nyílt napunkra vagy keress minket irodánkban!